Norma ORYX

Popis

Střela NORMA ORYX je originální konstrukcí předního světového výrobce loveckého a sportovního střeliva, firmy NORMA.

Detail

Při zásahu se rychle deformuje až na dvojnásobek průměru ráže a svou řízenou expanzí vytváří objemný ranivý kanál. Přes maximální deformaci proniká střela NORMA ORYX hluboko do tkáně. Díky unikátní technologii spojení olověného jádra s tombakovým pláštěm střely nedochází po vstřelu, i přes extrémní retenci střely, k fragmentaci a střela si zachová běžně přes 90% své původní hmotnosti. Tajemství unikátní konstrukce střely NORMA ORYX spočívá v extrémně pevném spojení tombakového pláště a olověného jádra. Vlivem ideálního profilování pláště dochází k omezení zborcení přední deformační části. Střela NORMA ORYX je proto “chytrou střelou” se skutečně řízenou deformací. Používání střeliva NORMA laborovaného střelami NORMA ORYX o různé gramáži přináší jistotu úspěšných a zodpovědných zásahů při výkonu práva myslivosti.

Střely NORMA ORYX o různé váze jsou laborovány do střeliva NORMA těchto ráží:

.222 Rem., .223 Rem., .220 Swift, .22-250 Rem., .243 Win., 6,5×55 SE, .270 Win., .270 WSM, 7×57 R, 7×57, .280 Rem., 7×65 R, 7×64, 7mm Rem.Mag., 7,5×55 Swiss, .308 Win., .30-06 Spring., .300 WSM. .300 Win.Mag., .308 Norma Mag., 8×57 JRS, 8×57 JS, .338 Win.Mag., .358 Norma Mag., 9,3×57, 9,3×62, 9,3×74 R, .375 H&H Mag.