Střela FUSION

Popis

Střela FUSION je na první pohled jednojadernou, klasickou střelou.

Detail

Tajemství její výjimečnosti se skrývá ve výrobním postupu střely, při kterém je jádro neoddělitelně spojeno s měděným pláštěm za pomoci extrémně vysokého tlaku. Působením extrémního tlaku dojde k prolnutí molekul materiálu jádra a pláště – fúzi. Odtud i název této střely – FUSION. Výsledkem této nejmodernější technologie je dokonale vybalancovaná střela, pevná a přesná, u které nehrozí v nejmenším “svlečení” pláště z jádra střely.
K výrobě jader střel FUSION se používá výhradně olovo z prvovýroby zpevněné přídavkem antimonu. Prvovýroba znamená, že se jedná o rafinované olovo vyrobené z rudy a nikoliv z olověného šrotu většinou z akumulátorů, kde jsou různé příměsi způsobující nehomogenitu jádra. Nehomogenita jádra má za důsledek jak nevyvážené těžiště střely (nepřesná v letu), tak i nestabilitu v pevnosti (malé otevření střely při nárazu, svlečení pláště, atd…).
Plášť střely FUSION má také prolis k uzamčení jádra, který spolu s molekulárním spojením pláště a jádra zajišťuje přísně řízenou expanzi střely, celistvost střely pro hloubkovou penetraci a pro konečnou vysokou váhovou retenci.
Střela FUSION je velmi vhodná k lovu střední a těžké zvěře, včetně vitální zvěře s tuhou škárou.

Tajemství její výjimečnosti se skrývá ve výrobním postupu střely, při kterém je jádro neoddělitelně spojeno s měděným pláštěm za pomoci extrémně vysokého tlaku. Působením extrémního tlaku dojde k prolnutí molekul materiálu jádra a pláště – fúzi. Odtud i název této střely – FUSION. Výsledkem této nejmodernější technologie je dokonale vybalancovaná střela, pevná a přesná, u které nehrozí v nejmenším “svlečení” pláště z jádra střely.

K výrobě jader střel FUSION se používá výhradně olovo z prvovýroby zpevněné přídavkem antimonu. Prvovýroba znamená, že se jedná o rafinované olovo vyrobené z rudy a nikoliv z olověného šrotu většinou z akumulátorů, kde jsou různé příměsi způsobující nehomogenitu jádra. Nehomogenita jádra má za důsledek jak nevyvážené těžiště střely (nepřesná v letu), tak i nestabilitu v pevnosti (malé otevření střely při nárazu, svlečení pláště, atd…).
Plášť střely FUSION má také prolis k uzamčení jádra, který spolu s molekulárním spojením pláště a jádra zajišťuje přísně řízenou expanzi střely, celistvost střely pro hloubkovou penetraci a pro konečnou vysokou váhovou retenci.

Střela FUSION je velmi vhodná k lovu střední a těžké zvěře, včetně vitální zvěře s tuhou škárou.

Řez a rozvinutí střely FUSION

Řez a rozvinutí střely FUSION