Instrukce Vectan

Popis

Bezpečnost Vámi ručně laborovaného střeliva je pouze Vaše věc – a nikoho jiného.

Detail

Nikdy nezačínejte laboraci nové ráže, nového druhu střeliva nebo střeliva s novým, doposud nevyzkoušeným komponentem (střela, zápalka, prach) s maximální navážkou prachu stanovenou manuálem. Nejprve snižte nejmenší udanou navážku pro konkrétní druh střeliva o 5%. Jestliže je v manuálu uvedena pouze jedna navážka, pak ji musíte respektovat jako maximální navážku. V tomto případě ji snižte nejméně o 10%. Poté pokračujte od snížené kalkulované hodnoty a zvyšujte navážku prachu v krocích 0,5gr nebo 0,03g dokud nedosáhnete maximální navážku stanovenou manuálem. Na jeden postupný krok laborujte vždy nejméně jeden náboj.

Nikdy nepřekračujte maximální délku náboje stanovenou manuálem. Vždy zajistěte, aby nábojnice, se kterými pracujete byly viditelně očíslovány neodstranitelným způsobem. Jakmile budete na střelnici, střílejte náboje v tom pořadí, v jakém jste je laboroval, t.j. od nejmenší po největší (maximální navážku). Při střelbě do terče používejte vždy pevnou oporu. Za všech okolností používejte elektronický měřič rychlosti a všechny naměřené hodnoty si pečlivě zaznamenejte, protože rychlosti a tlaky střeliva jsou v přímé souvislosti. S největší pravděpodobností po ukončení střelby identifikujete skupinu nábojů, u kterých je rychlost téměř identická a skupina zásahů velmi blízká.

Vždy miřte do stejného místa na terč. Každý zásah na terči si identifikujte stejným číslem, kterým máte označen náboj, kterým jste zásahu dosáhl. V závislosti na uvažovaném účelu střelby s ručně laborovaným střelivem si pak vyberte ten zásah nebo skupinu zásahů, který nejlépe vyhovuje z pohledu navážka – rychlost – přesnost. V tomto okamžiku znáte přesná laborační data střeliva. V případě ruční laborace zejména nábojů do dlouhých zbraní, můžete začít s posuzováním hloubky usazení střely do nábojnice pouze tehdy, identifikujete-li naprosto bezpečně správnou navážku a správný typ prachu.

V případě, že změníte byť i jediný z původní sestavy komponentů, musíte začít celou proceduru znovu od začátku stejně pečlivě, jako byste nastřeloval novou zbraň nebo novou ráži střeliva.

Po ukončení jakékoli střelby s ručně laborovanou municí pečlivě prověřte stav nábojnic, abyste se ujistil, že tlaky vytvořené nábojem v komoře byly v limitech stanovených CIP. Pamatujte, že tlaky převyšující limity stanovené CIP pro každou ráži mohou trvale poškodit zbraň nebo v horším případě mohou vést k úrazu střelce.

Důležitá informace : navážky prachů stanovené v manuálu jsou pouze informativní a nemohou být brány jako závazné doporučení. Data uvedená v manuálu byla shledána bezpečnými ve zkušebních zbraních výrobce. Tato skutečnost neznamená, že náboje vyrobené dle informací stanovených v manuálu budou stejně bezpečné a efektivní i ve Vaší zbrani. Jakákoli odchylka nebo varianta zbraně nebo komponentu může způsobit velmi rozdílné výsledky od informace v manuálu. Takové výsledky nemusí být bezpečné pro zbraň i pro střelce.

Protože výrobce – firma Nobel Sport – a distributor – firma DETEX, s.r.o. – nemohou mít pod svou kontrolou technický stav zbraně, komponentů a přístrojů použitých pro ruční laboraci střeliva, nemohou nést jakoukoli odpovědnost za jakékoli nehody (materiální, psychické nebo psychologické, přímé nebo nepřímé) způsobené v souvislosti s ruční laborací střeliva za použití laboračního manuálu bezdýmných prachů VECTAN.