Systém Mannlicher SBS

Popis

O patentovaném systému SBS (Safe Bolt System), který byl vyvinut firmou Steyr-Mannlicher se oprávněně tvrdí, že je nejbezpečnějším konceptem moderní střelné zbraně. Střelec je vždy systémem SBS 100% chráněn

Detail

Mannlicher SBS systém

Mannlicher SBS systém

před odcházejícími plyny, roztržením závěru v případě neočekávaného přetlaku.

Co tedy znamená systém Steyr-Mannlicher SBS®? Podstata systému Steyr-Mannlicher SBS® spočívá ve speciální konstrukci závěru, zejména pokud se týká těchto jeho částí:

  • Bezpečnostní těsnění v čele závěru. Toto těsnění sestávající ze dvou půlměsícovitých segmentů, zcela uzavírá prostor mezi uzamykacími ozuby a vytahovačem při vložení náboje do komory a uzamčení závěru zbraně. Tímto způsobem je střelec chráněn proti možnému úniku horkých spalných plynů, a to i v případě, že je nechtěně vystřelen náboj o vyšším, než předepsaném tlaku pro danou ráži. Bezpečnostní těsnění chrání závěr před prasknutím nebo dokonce roztržením. Dokonalé utěsnění čela závěru vede ke 100% využití energie vyvolané hořením prachu k optimálnímu vývinu rány uvnitř hlavně.
  • Uzamykací ozuby umístěné v čele závěru. Čtyři extrémně mohutné ozuby uzamykají závěr přímo za dnem nábojnice do komory. Klika závěru plní v systému Steyr-Mannlicher SBS® funkci pátého uzamykacího ozubu. Takto nebývale pevné uzamčení závěru pěti uzamykacími ozuby prakticky znemožňuje jeho uvolnění z pouzdra, a to i v případě značně vyššího tlaku, než je tlak předepsaný pro danou ráži.
  • Hluboké drážky. Velmi hluboké drážky vysoustružené do těla závěru zajišťují jeho bezporuchovou a 100% spolehlivou funkci i v extrémních podmínkách, kdy je zbraň znečištěna bahnem, sněhem nebo obojím. Směr a hloubka drážek byly navrženy po dlouhém a pečlivém zkoumání jejich schopnosti rychle a spolehlivě odvést nečistoty ze systému.
  • Výstražník. Při natažení zbraně se objeví na zadní části zadní krytky závěru červený trn, který je okamžitě patrný pohledem a ve ztížených světelných podmínkách i pohmatem.
  • Materiál závěru. Závěr je vyroben z prvotřídní vysokopevnostní rakouské oceli mnohonásobným přesným obrobením na CNC strojích.