Zorné pole

Popis

Zorné pole je kruhový výřez, který lze pozorovat dalekohledem nebo puškohledem v určité vzdálenosti, při určitém zvětšení.

Detail

Velikost zorného pole (průměr kruhového pole) je udávána v metrech na vzdálenost 1.000m (dalekohledy a teleskopy) nebo 100m (puškohledy).

Zorné pole nekrytého lidského oka je maximálně 180°.  Použitím pozorovacího přístroje dochází k razantní změně velikosti zorného pole a proto je žádoucí, aby tato veličina byla i při použítí pozorovací optiky co největší. Platí pravidlo, čím větší zvětšení, tím menší zorné pole. Proto je velmi důležité, aby při výběru pozorovací optiky byla zvážena skutečnost, v jakých situacích bude (např. puškohled) používán. Pro naháňkové lovy je důležité zachování pokud možno co nejširšího zorného pole, a proto je z tohoto pohledu nejvýhodnějším použít puškohled malého zvětšení (např. 1,5-4) a naopak při lovu na větší vzdálenost, kde je potřeba velkého zvětšení není velikost zorného pole rozhodující veličinou.

Při posuzování zorného pole dalekohledu není rozhodující jeho velikost, ale hlavně kvalita obrazu. Levné dalekohledy i s velkým zorným polem mají často zřetelně viditelný neostrý obraz na okrajích zorného pole, který často začíná již ve 2/3 zorného pole. Špičkové přístroje se vyznačují velkým zorným polem a především dobrou kvalitou obrazu až do okrajů.