Swift A-Frame

Popis

Špičkový světový výrobce loveckého a sportovního střeliva, švédská firma NORMA nabízí již od roku 1997 náboje laborované střelou SWIFT A-FRAME (dříve pod označením TXP), a to v řadě střeliva určeného pro lov té nejtěžší zvěře.

Detail

Zadání firmy NORMA pro amerického výrobce špičkových střel firmu SWIFT bylo jednoduché. Vyvinout takovou střelu takové kvality, která by byla použitelná v munici NORMA pro lov té nejtěžší zvěře. Součástí vývoje střely SWIFT A-FRAME byly proto rozsáhlé testy, které prováděly společně firmy SWIFT a NORMA po několik let jak na svých továrních střelnicích, tak i prostřednictvím vybraných profesionálních lovců v náročných podmínkách Skandinávie, Ruska, USA a Afriky. Výsledkem spolupráce konstruktérů a profesionálních lovců je střela s vynikajícími balistickými vlastnostmi, velmi hlubokým průnikem a razantní expanzí. Střela SWIFT A-FRAME je poloplášťoou střelou, která tvořena dvěma jádry vyrobenými z čistého olova. Jádra jsou uzavřena do tombakového pláště, který je opatřen vroubkovanou drážkou určenou k velmi pevnému spojení střely a krčku nábojnice. Přední jádro je k tombakovému plášti připájeno, což zaručuje jedinečnou pevnost spojení těchto dvou částí střely i při maximální námaze, t.j. v praxi téměř nelze docílit oddělení pláště od jádra při lovu té nejtěžší zvěře nebo při zásahu do pevných tkání.  Mohutná tombaková stěna oddělující jádra střely SWIFT A-FRAME má za úkol zpomalit rychlou expanzi předního jádra a předat veškerou svou enregii k docílení maximální hloubky průniku. Kombinace všech výše uvedených faktorů dává střelám SWIFT A-FRAME unikátní vlastnosti, které garantují  spolehlivost zásahu ve velmi náročných loveckých situacích, kdy je nutností zásah důležitých vitálních orgánů velmi těžké a vitální zvěře. Proto je střelivo NORMA laborované střelami SWIFT A-FRAME o různé váze tou nejlepší volbou zejména pro lovce africké těžké zvěře.

Střelou SWIFT A-FRAME o různé váze jsou laborovány tyto ráže střeliva NORMA:

.308 Win., .30-06 Spring., .300 Win.Mag., 8×68 S, 9,3 x 62, .375 H&H mag., .416 Rigby, .458 Win.Mag.